Participační portál projektu
Přívětivý inovativní úřad Strmilov

 

Posláním těchto stránek je nabídnout občanům Strmilovska postupně se rozšiřující sadu informačních a komunikačních nástrojů, jejichž prostřednictvím získají přehled o rozvojových plánech města i harmonogramu jejich financování. Zatím jsou k dispozici následující aplikace, podporující participativní aktualizaci strategického plánu Strmilova pro roky 2021- 2026:

 

Kromě ryze strmilovských aplikací byl v jazyce systémové dynamiky vytvořen i obecný, volně konfigurovatelný model udržitelného rozvoje, jehož nastavení pro podmínky Strmilovska bude realizováno v prvním pololetí roku 2022:

Jako předstupeň pro práci s tímto typem komplexních modelů nabízíme zájemcům také:

jako stabilní cvičnou platformu, koordinující vybrané ekonomické a společenské aspekty modelového města. Jedná se lokalizovanou verzi a vlastní implementaci modelu Urban Dynamics J.W. Forrestera.

 

Nedílnou součástí sady modelovacích výstupů je i související dokumentace, tvořená závěrečnou zprávou a jejími šesti přílohami:

Úplná dokumentační sada je ke stažení i formou jediného archivního souboru:

 

Pokud se myšlenka participace ve Strmilově ujme a podaří se ji i řádně technicky a organizačně realizovat, mohou náměty, průběžně shromažďované prostřednictvím těchto stránek, fungovat i jako dlouhodobá a nezávislá "obecní paměť". Ta by svojí trvanlivostí přirozeně propojila dílčí volební období a aktuálnímu zastupitelstvu připomínala, jaké rozvojové směry místní občané preferují.