Úvod Proč participace? Jak na participaci? Analýzy anket Hledání rizik Sestavování rozpočtu Znalostní modelování Návrhy strategií Kontakt

 

Participační portál projektu
Přívětivý a inovativní úřad Strmilov

(Prototypové řešení pro získání uživatelských požadavků)
 

 

Posláním těchto stránek je nabídnout občanům i zastupitelům Strmilova sadu nástrojů, jejichž prostřednictvím se mohou aktivně podílet na místní správě a řízení. Za tím účelem zde mají k dispozici:

Předkládaná verze není hotovou provozní aplikací, ale slouží výhradně jako demonstrační prototyp. Na základě zkušeností s jeho využíváním může později vzniknout plnohodnotná verze tohoto webu, portálu, odpovídající svým obsahem i formou potřebám obyvatel Strmilovska.

Pokud se tato myšlenka skutečně ujme a podaří se ji i řádně technicky a organizačně realizovat, mohou náměty, průběžně shromažďované prostřednictvím těchto stránek, fungovat i jako dlouhodobá a stabilní "obecní paměť". Ta by svojí trvanlivostí přirozeně propojila dílčí volební období a aktuálnímu zastupitelstvu připomínala, jaké rozvojové směry místní občané preferují.


Projekt:
   PŘÍVĚTIVÝ INOVATIVNÍ ÚŘAD STRMILOV - CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014301
je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.
V rámci smluvního výzkumu ho řeší Vysoká škola polytechnická Jihlava pro Město Strmilov.