Úvod Proč participace? Jak na participaci? Analýzy anket Hledání rizik Sestavování rozpočtu Znalostní modelování Návrhy strategií Kontakt

 

Strategický plán

 

Strategie je naplňování vize města nebo jeho prioritních oblastí pomocí konkrétních, měřitelných aktivit. Identifikace s vizí má vždy dlouhodobý charakter a proto se i strategie sestavují jako víceleté. Protože hodně vzdálenou budoucnost nelze odhadnout úplně přesně, bývají jejich součástí také akční plány, konkrétněji řešící rozvojové činnosti v kratším časovém intervalu - typicky jde o rok nebo dva. Další specifickou vlastností strategií je, že musí vytvořit logickou strukturu mezi jedinou vstupní vizí či několika prioritami na straně jedné a desítkami nebo stovkami dílčích realizačních aktivit na straně druhé. Čím větší nebo vnitřně členitější město je, tím rozsáhlejší může být i tato mezilehlá hierarchická struktura.

Strmilov svůj rozvoj aktuálně směřuje do šesti prioritních oblastí, obsahujících dohromady 52 aktivit různého rozsahu. Cílem této aplikace je seznámit občany s jejich aktuální strukturou a zájemcům dát i možnost vyjádřit vlastní realizační preference z hlediska času i významu.

Prostřednictvím příslušného formuláře služby Google Forms mohou současnou strukturu strategií také komentovat, případně do jednotlivých prioritních oblastí průběžně navrhovat a zdůvodňovat i vlastní nové aktivity.

Obrázek 1           Úvodní obrazovka formuláře pro komentování a návrhy strategických aktivit