Úvod Proč participace? Jak na participaci? Analýzy anket Hledání rizik Sestavování rozpočtu Znalostní modelování Návrhy strategií Kontakt

 

Organizační zajištění participačního portálu

 

Aktuální verze participačního portál projektu PIUS je experimentální prototypová aplikace, jejímž cílem je nabídnout místním občanům nejrůznější formy spoluúčasti na rozvojových aktivitách Strmilovska. Bude-li z jejich strany o tuto formu spolupráce s městským úřadem zájem, a podaří-li se pro ni zajistit vhodné externí financování, může další rozvoj portálu plynule navázat na toto pilotní řešení.

Kromě hledání obsahu je důležité i nalezení optimální formy vzájemného sdílení rozvojových myšlenek a nápadů. Protože s podobnými řešeními zatím nejsou zkušenosti, zformulovali jsme své úvodní představy do následujícího seznamu a předkládáme ho k veřejnému posouzení:

Věříme, že tímto způsobem by mohlo časem dojít nejen k žádoucímu růstu sledovanosti participačního portálu, ale také ke zvyšování míry konstruktivní interakce a postupnému osvojování jednotlivých složek jeho funkčnosti.

Pokud Vás v této souvislosti napadá cokoli dalšího, budeme rádi, když se s námi o své názory podělíte.