Úvod Proč participace? Jak na participaci? Analýzy anket Hledání rizik Sestavování rozpočtu Znalostní modelování Návrhy strategií Kontakt

 

Struktura financování strategických aktivit

 

Při sestavování harmonogramu realizace rozvojových strategií je třeba dodržet jak přidělený rozpočet, tak i strukturu pokrytí jednotlivých prioritních oblastí. I když po technické stránce jde o jednoduchou úlohu, vzhledem k počtu rozpočtovaných činností může být poněkud nepřehledná. A to zejména pro participující občany, kteří obvykle nedisponují vhodnými výpočetními nástroji a mívají proto problém jak se sběrem všech požadovaných dat a informací, tak také s jejich roční i meziroční analýzou.

Předkládaná finanční aplikace proto chce tuto asymetrii alespoň částečně kompenzovat a nabídnout zájemcům přiměřené finančně-analytické prostředí, s jehož pomocí budou schopni kvalifikovaněji zdůvodnit vlastní náměty ke strategickému plánování a řízení.

Obrázek 1           Úvodní obrazovka aplikace pro tvorbu rozpočtu