Úvod Proč participace? Jak na participaci? Analýzy anket Hledání rizik Sestavování rozpočtu Znalostní modelování Návrhy strategií Kontakt

 

Současná i budoucí rozvojová rizika

 

Místní rozvoj naplňuje vizi obce prostřednictvím strategií, vedoucích ke konkrétním výstupům. Ty mohou mít jak investiční, tak neinvestiční charakter, být jednorázové nebo opakující se, a řešit buď aktuálně vznikající problémy nebo se zaměřovat na dlouhodobou prevenci.

Aby byly přijaté strategie co nejúčinnější, je při jejich návrhu třeba minimalizovat i případná rizika, způsobená například nedoceněním budoucího významu některé prozatím zdánlivě méně významné oblasti. I z tohoto důvodu je řízení rizik důležitou součástí správních a manažerských procesů na všech úrovních. Smyslem této aktivity je proto nalezení, kategorizace a kvantifikace místních rizik, pro která pak mohou být definovány konkrétní způsoby jejich minimalizace, monitorování a řízení.

Potíž s riziky ale bývá v tom, že administrativně navržený systém si obvykle poradí s jasně definovanými stavy, ale ne vždy umí účinně čelit jejich různě intenzivním kombinacím nebo pomalu a nenápadně narůstajícím problémům. Jedním z důvodů bývá i to, že standardy řízení rizik se zaměřují spíše na jasně měřitelné důsledky a nevěnují pozornost jejich zdánlivě nerizikovým příčinám. Ty, pokud jsou posuzovány izolovaně a bez vzájemných souvislostí skutečně nemusí mít fatální dopady. Jejich vzájemně se posilující časová souhra však může být od určitých vývojových fází řešitelná jen obtížně.

Cílem předkládaného interaktivního participačního formuláře je proto společné vytváření a aktualizace seznamu typických strmilovských rizik ve všech čtyřech základních rozvojových oblastech:

a stanovení jejich závažnosti i všeobecného povědomí. Nejvýše klasifikované jevy budou následně zohledněny při přípravě i průběžné aktualizaci místních strategických plánů.

Formulář pro identifikaci rizik služby Google Forms lze používat několika způsoby – od prostého seznámení se s obsahem některé z jeho čtyř sekcí přes možnost zadání vlastních hodnot i názorů na prezentovaná rizika až po kompletní návrhy vlastních potenciálně rizikových jevů.

Obrázek 1           Úvodní obrazovka formuláře pro nalezení a ohodnocení rizik